COMUNICATE DE PRESĂ


   LANSAREA REŢELEI de MONITORIZARE A ABSORBŢIEI FONDURILOR STRUCTURALE

   MĂSURI ACTIVE de PREGĂTIRE a COMPANIILOR pentru INTEGRARE

   PARTENERIAT între MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE şi CASA EUROPEI

   RELUAREA SESIUNILOR de INFORMARE şi TRAINING la BRUXELLES

   CAMPANIA de INFORMARE şi TRAINING asupra FONDURILOR STRUCTURALE

   VIZITE de DOCUMENTARE / SESIUNI de TRAINING la BRUXELLES

   INAUGURAREA BIROULUI LITORAL - DELTA DUNĂRII al CENTRULUI de OSPITALITATE 

   PROFESIILE LIBERALE VOR FI RIGUROS REGLEMENTATE în UNIUNEA EUROPEANĂ

   ZIUA EUROPEANĂ a CONCURENŢEI (Luxemburg, 3 mai 2005)

   APLICAREA POLITICII de CLEMENŢĂ în domeniul ÎNCĂLCĂRII REGIMULUI CONCURENŢEI în România


  Lansarea reţelei de monitorizare a absorbţiei Fondurilor Structurale

 în cadrul sesiunii de training EUROLINK-Lafarge (Sinaia 2-5 noiembrie 2006)

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2006

În cadrul sesiunii de formare organizată la Sinaia de EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu compania Lafarge Ciment România, în colaborare cu Societatea de Avocaţi “Hahui şi Asociaţii” şi Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea”, în perioada 2-5 noiembrie 2006,  participanţii din cadrul autorităţilor publice din mai multe judeţe din Dobrogea, Muntenia şi Transilvania, au avut ocazia să parcurgă toate etapele de management ale unui proiect propus spre finanţare din Fondurile Structurale şi de Coeziune.

De asemenea, reprezentanţa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională – Sud MUNTENIA, autoritate intermediară pentru gestionarea Programului Operaţional Regional, a încurajat reprezentanţii autorităţilor publice să demareze pregătirea dosarelor tehnice ale proiectelor supuse spre finanţare. Pe de altă parte, Preşedintele Consorţiului Local Buşteni a împărtaşit experienţa partenerilor din micro-regiunea Bucegi în gestionarea proiectelor mari cu fonduri europene în perioada de preaderare şi a expus principalele obiective de după ianuarie 2007.

În urma misiunii întreprinse la Comisia Europeană şi Parlamentul European, reprezentaţii EUROLINK – Casa Europei au anunţat în mod oficial constituirea unei Reţele de Monitorizare paralelă din partea societăţii civile, a modului în care sunt realizate pregătirile legislative şi operaţionale pentru absorţia Fondurilor Structurale şi de Coeziune. Această reţea cuprinde, totodată, puncte de informare şi consiliere gratuită, care vor fi lansate în intervalul imediat următor în mai multe centre importante din ţară.

Din comitetul de coordonare al reţelei fac parte experţi de marcă, care contribuie şi la desfăşurarea sesiunilor de formare din ţară: Dr. Constantin COJOCARU; Rectorul Universităţii Române de Arte şi Ştiinte al Universităţii “Gheorghe Cristea” - Prof. Ing. Lidia CRISTEA; Av. Doina HAHUI - Senior Partner, Societatea “Hahui şi Asociaţii”; Dr. Lucian MOTIU - Vicepreşedintele AMCOR, Dl Viorel MUNTEANU - Preşedintele Asociaţiei Consultanţilor în Concurenţă (Preşedinte fondator al Consiliului Concurenţei); Dr. Ing. Viorel SCURTU - Institutul de Cercetare-Proiectare Sisteme de Producţie; Conf. Dr. Aurel STANCIU - Preşedintele Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorului din România (Academia de Studii Economice); Prof. Univ. Dr. Petre PRISECARU - Institutul de Economie Mondială al Academiei Române; Dl Liviu RADUCAN - Preşedintele Asociaţiei PRO ALIM SAN (organizaţie coordonatoare a campaniei naţionale “Vreau Pâine Curată”) şi  lista membrilor rămâne deschisă.

În acelaşi context, participanţii la sesiune au mandatat pe organizatori să susţină în faţa Parlamentului şi Guvernului României necesitatea identificării unor soluţii realiste şi viabile, pentru acoperirea contribuţiei de co-finanţare de 2% ce trebuie avansată de comunităţile locale pentru a putea solicita finanţări din Fondurile Structurale.

Pentru informaţii suplimentare şi solicitarea înscrierii la viitoarele sesiuni de formare în managementul Fondurilor Structurale şi de Coeziune puteţi contacta secretariatul Casei Europei la adresa: eurolink@b.astral.ro sau  puteţi consulta periodic paginile de internet: www.HouseofEurope.ro  ; www.StructuralFunds.ro

Pentru conformitate,

EUROLINK – Casa Europei

Cartier Floreasca, Caporal Bulugea 9, sector 2, Bucureşti

Tel./fax: (021) 230.49.97;

E-mail: eurolink@b.astral.ro


  Măsuri active de pregătire a companiilor pentru integrare şi accesare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune

 

Bucureşti, 28 februarie 2006

 

Conform revistei “BIZ” (nr. 118/februarie 2006), intrarea în Uniunea Europeană a noilor State Membre “a determinat  falimentul companiilor care nu au reuşit să adopte măsuri de modernizare, înainte de integrare. Acestea au înregistrat în anul următor integrării cele mai mari pierderi şi nu au mai putut recupera terenul pierdut”.

 

Pe de altă parte, după cum arată ultimul număr al revistei “EUROLIDER” (ianuarie 2006), Comisarul European  pentru Extindere a anunţat că România nu este pregătită pentru accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune, iar Directorul General pentru Dezvoltare Regională al MIE a recunoscut şi el această stare actuală de lucruri.

 

Cu sprijinul Ministerului Integrării Europene, EUROLINK - Casa Europei organizează în vederea implementării Programului Naţional de Pregătire pentru Aderare a Mediului de Afaceri, un ciclu de sesiuni intensive de informare, training şi consultanţă, sub genericul: “Cum să ne pregătim firma în vederea integrării în Piaţa Unică Europeană şi pentru a utiliza Fondurile Structurale şi de Coeziune?”.

 

În cadrul proiectului, realizat, de asemenea, pe baza parteneriatului încheiat şi cu Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie (ANIMMC), Agenţia Românâ pentru Investiţii Străine (ARIS) şi Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), precum şi în colaborare cu instituţii ale administraţiei publice locale şi judeţene, grupurile-ţintă sunt: manageri ai firmelor private, experţi ai camerelor de comerţ şi a altor grupuri de oameni de afaceri, reprezentanţi ai patronatelor, asociaţiilor profesionale, administraţiei publice locale şi ai agenţiilor descentralizate.

 

Sesiunile pot fi realizate în complementaritate cu cele similare destinate comunităţilor locale, care nu vor putea realiza proiectele propuse decât cu sprijinul mediului de afaceri, prin sistemul de parteneriat public-privat aflat în curs de reformare legislativă, conform practicilor europene. De aceea, aceste sesiuni sunt structurate în trei componente:

 • informare, susţinută de directorii de integrare europeană din ministerele responsabile de gestionarea fondurilor europene;

 • formare, susţinută de consultanţii şi experţii din companiile internaţionale invitate;

 • consiliere, oferită de experţii şi consultanţii retelei EUROLINK.

Până în prezent, şi-au exprimat deja intenţia de a sprijini organizarea unor asemenea sesiuni autorităţile publice şi camerele de comerţ din următoarele judeţe: Bistriţa-Năsăud, Brăila, Braşov, Buzău, Constanţa, Hunedoara, Neamţ, Sălaj şi Timiş.

 

Partenerii media principali ai proiectului sunt: revista de informare, comunicare şi integrare europeană “EU.RO.COM” şi revista afacerilor Telecom, Internet @ New Media “Comunicaţii Mobile”.

 

Pentru definitivarea agendei calendaristice a sesiunilor, companiile şi organizaţiile interesate să participe sunt rugate să contactacteze secretariatul Casei Europei.

 

Pentru conformitate,

 

Secretariatul Casei Europei EUROLINK

Cartier Floreasca, Caporal Bulugea 9, sector 2, Bucureşti

Tel./fax: (021) 230.49.97;

E-mail: eurolink@b.astral.ro


  Parteneriat între Ministerul Integrării Europene şi Casa Europei

în beneficiul mediului de afaceri privind proiectele realizate cu Fonduri Structurale 

 

Bucureşti, 1 februarie 2006

 
În vederea implementării măsurilor specifice Programului Naţional de Pregătire pentru Aderare a Mediului de Afaceri, coordonat de Ministerul Integrării Europene, EUROLINK – Casa Europei, graţie suportului tehnic asigurat de consilierii de integrare europeană şi alţi specialişti din ministere şi agenţii guvernamentale din România, va organiza o serie de dezbateri şi ateliere de lucru pe următoarele domenii legate de Fondurile Structurale UE:
 • industrie: probleme specifice industriei locale; probleme de mediu; probleme ale pieţei energiei; brandurile româneşti ulterior momentului aderării;
 • comerţ: probleme specifice comerţului local; probleme de mediu; marketingul în UE;
 • servicii: probleme specifice serviciilor locale; perspectiva calităţii serviciilor;
 • agricultură: probleme specifice agriculturii locale; probleme de mediu;
 • turism: probleme specifice turismului; probleme de mediu.
În acest sens, invităm pe reprezentanţii camerelor de comerţ, ai asociaţiilor profesionale şi confederaţiilor patronale, liderii/managerii de profil din cadrul mediului de afaceri să contribuie concret, până cel târziu la data de 16 februarie 2006, la completarea şi îmbunătăţirea temelor de mai sus, precum şi a problematicii de interes specifice pentru aceştia. În mediatizarea acestei iniţiative, graţie amabilei cooperării demarate cu parteneri instituţionali precum Camera de Comerţ şi Industrie a României şi ANIMMC, vom utiliza toate canalele informaţionale şi de promovare posibile. O primă dezbatere generală pentru definitivarea temelor şi problemelor de maxim interes pentru viitorii participanţi urmează să aibă loc cât mai curând, după colectarea sugestiilor şi propunerilor, iar datele despre înscriere şi condiţiile de participare vor fi anunţate în timp util.
 
Noul proiect reprezintă un răspuns concret la nevoile şi solicitările primite din partea mediului de afaceri şi experţilor legate de preocuparea pentru: a asigura cooptarea cât mai multor proiecte viabile de interes general, cu participarea sectorului privat; a extinde şansele de participare echitabilă a tuturor comunităţilor, companiilor şi organizaţiilor interesate; a creea premisele unei cât mai bune capacităţi de absorbţie şi de utilizare a viitoarelor Fondurilor Structurale şi ale altor instrumente de finanţare ale Uniunii Europene.
 
În acelaşi context, EUROLINK-Casa Europei va organiza în curând pe site-ul propriu (www.HouseofEurope.ro), cu link activat şi pe site-ul Platformei CEFTAC (www.ceftac.ro), o secţiune de resurse de informare, permanent actualizată cu materiale elaborate de specialiştii in integrare europeană ai instituţiilor guvernamentale, dar în stransă corelare cu aşteptările şi solicitările mediului de afaceri la nivel local şi regional.
 
Pentru informaţii suplimentare sau transmiterea sugestiilor Dvs, vă rugăm să ne contactaţi la adresele de e-mail:  eurolink@b.astral.ro sau ceftac@houseofeurope.ro
 
Pentru conformitate,
Secretariatul EUROLINK - Casa Europei 

  Reluarea sesiunilor de Informare şi Training la Bruxelles

~ program adresat mediului de afaceri, autorităţilor publice şi experţilor ~

 

Bucureşti, 13 ianuarie 2006


Ne face placere să vă reaminitim că Biroul de Lobby, componentă a Platformei CEFTAC, proiect fondat în octombrie 2004 cu sprijinul Programului PHARE al Uniuniii Europene sub coordonarea Fundaţiei EUROLINK - Casa Europei a reluat seria sesiunilor de informare şi training la instituţiile UE de la Bruxelles.
 
Reamintim că acest proiect a  demarat în luna decembrie 2005 cu o primă sesiune având ca participanţi 25 de manageri şi întreprinzători mici şi mijlocii care s-au instruit cu privire la oportunităţile şi modul de utilizare a Fodurilor Structurale, dar şi a altor programe europene deschise direct şi României prin  Comisia Europeană.
 
Pe această cale, facem cunoscut organizaţiilor şi companiilor interesate de o mai bună comunicare şi reprezentare a intereselor corporative pe lângă instituţiile UE, precum şi de încheierea unor parteneriate cu parteneri din diverse state europene cu birouri de reprezentare la Bruxelles, că acest ciclu de sesiuni va continua în cursul primei jumătăţi a acestui an.
 
Scopul  principal este de a sprijini o mai bună înţelegere a modului de luare a deciziilor la Bruxelles, care afectează activitatea tuturor companiilor şi organizaţiilor din Statele Membre ale Uniunii Europene. Totodată, în contextul pregătirii momentului aderării efective a României, grupurile de participanţi vor avea şansa unui lobby direct şi eficace, care să apropie obiectivele lor specifice de cadrul şi politicile generale/sectoriale promovate în actuala etapă de Comisia Europeană şi de Parlamentul European.
 
Avem onoarea să invităm autorităţile publice, reprezentanţii grupurilor de interese social-economice, organizaţiile profesionale, companiile de consultanţă etc., motivate să organizeze în mod profesionst misiuni de acest gen, să se adreseze în scris Secretariatului Casei Europei  precizând punctele specifice de interes şi rezervând perioada de desfăşurare cu cel puţin o lună înaintea derulării deplasării.
 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactati: EUROLINK-Casa Europei, Cartier Floreasca, Str. Caporal Bulugea nr. 9, sector 2, Bucureşti, tel./fax: (021) 230.49.97; e-mail: eurolink@b.astral.ro.
 
Pentru conformitate,
Platforma CEFTAC / EUROLINK – Casa Europei
Calea Victoriei, nr. 128A, sector 1, cod 010094, Bucureşti
Biroul corespondent la Bruxelles: M Brussel Village Business Centre, c/o Falling Apples:
44, Rue de Palais, B-1030 Bruxelles; tel: +32-2-2113379; fax: +32-2-2188973

  Campania de Formare şi Training asupra Fondurilor Structurale

Sesiunea de Informare şi Training la Instituţiile Europene de la Bruxelles: 5-9 decembrie 2005

 

Bucureşti, 13 decembrie 2005

 

Experienţa recentă a utilizării Fondurilor Structurale europene, inclusiv a celor ce vizează cooperarea transfrontalieră, dovedeste că noile State Membre au reuşit să absoarbă doar un mic procent din sumele ce le erau destinate. De pildă, după primul an de la aderare, în pofida mărimii reduse a populaţiei şi a teritorului său, precum şi a performanţelor de implementare recunoscute, Estonia a reuşit să folosească doar 15% din fondurile alocate.

 

În perspectiva anticipatei aderări a României la Uniunea Europeana şi a necesităţii unei cât mai bune informări şi viitoarei accesări a fondurilor europene, sub egida Platformei CEFTAC (Central European Advocacy for a Fair & Transparent Competition) - proiect fondat în octombrie 2004 cu sprijinul programului PHARE al Uniunii Europene - Fundatia EUROLINK - Casa Europei a coordonat desfăşurarea primei Sesiuni de Informare şi Training la instituţiile europene de la Bruxelles.

 

Proiectul s-a desfăşurat la Bruxelles în perioada 5-9 decembrie 2005, cu sprijinul Misiunii Permanente a României la Uniunea Europeană şi al CNIMMPR, precum şi prin asistenţa tehnică din partea agenţiilor PHAETON GALA - PR & Lobby Consulting (Bucureşti) şi Falling Apples - EU Strategy & Consulting (Bruxelles). 

 

Grupul-ţintă i-a avut drept componenţi pe reprezentanţii celor mai importante asociaţii patronale şi profesionale din sectorul IMM din România. În cadrul programului, participanţii au fost primiţi de reprezentantul Comitetului Mixt Interparlamentar România-UE din Parlamentul European, Dl Deputat Marcello Venola, precum şi de Dl Deputat Ovidiu Gant, Observator din partea Parlamentului României la lucrările Parlamentului European.

 

Sesiunea a cuprins vizite de documentare şi expuneri la principalele Directorate Generale ale Comisiei Europene (Enlargement, Enterprise, Internal Market, Regional Policy, Research, Education & Culture) la Grupul „Patronate” din cadrul Comitetului Economic şi Social, Secretariatul General al EuroChambers (Camera de Comerţ Europeană) şi la Uniunea Europeană a Meşteşugurilor şi Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (UEAPME). Participanţii au avut ocazia să adreseze întrebări directe şi să primească clarificări asupra stadiului actual de pregătire al mediului de afaceri din România şi al autorităţilor publice în vederea aderării din partea chiar a responsabililor pentru România privind proiectele de cercetare/inovaţie tehnologică, transporturi, pregătirile privind implementarea prevederilor legate de Piaţa Unică, inclusiv în sensibilul domeniu al serviciilor, cât şi al liberei circulaţii a persoanelor. Programul a cuprins şi posibilitatea contactării pentru stabilirea de parteneriate durabile şi formarea de consorţii a reprezentanţilor oficiali a patru importante regiuni din centrul Italiei, precum şi ai landului german Bavaria, cea mai importantă reprezentantă regională la Bruxelles. La final, grupul a fost primit şi a purtat discuţii cu Şeful Misiunii Permanente, Dl Ambasador Lazăr Comanescu şi cu Şeful Biroului Comercial al Ambasadei României în Belgia. 

 

Majoritatea lectorilor şi reprezentanţilor oficiali ai instituţiilor europene i-au încurajat pe participanţii români să-şi creeze propriile reprezentanţe de lobby la Bruxelles, precum şi să exercite o influenţă constantă şi puternică asupra autorităţilor române pentru o cât mai eficientă direcţionare a Fondurilor Structurale atât către sectorul public, cât şi către cel privat, în special prin sublinierea componentei parteneriatului necesar unei judicioase absorbţii a acestora. Numai astfel, România va evita să repete erori de implementare comise anterior de alte state, inclusiv situaţia de a returna sumele cheltuite în mod netransparent sau defectuos gestionate.

 

Seria acestor sesiuni va continua şi în anul următor, în special pentru a oferi şi altor grupuri-ţintă posibilitatea accesului la informaţii de primă mână şi la posibilitatea formulării candidaturilor necesare.

 

Pentru mai multe informaţii asupra programului de vizite, a cheltuielilor de participare şi posibilitatea rezervării participării (cu cel puţin o lună înainte) la sesiunile din primul semestru al anului 2006, puteţi să ne contactaţi la tel: 230.49.97; e-mail: ceftac@houseofeurope.ro sau phaeton@hospitalitycentre.ro.

 

Pentru conformitate,

 

Platforma CEFTAC / EUROLINK – Casa Europei

Cartier Floreasca, Str. Caporal Bulugea nr. 9, sector 2, Bucureşti – tel.-fax: 230.49.97

Biroul corespondent la Bruxelles: M Brussel Village Business Centre, c/o Falling Apples:

Rue de Palais, nr. 44, B-1030 Bruxelles

E-mail: ceftac@houseofeurope.ro ; eurolink@b.astral.ro

Internet: www.ceftac.ro ; www.HouseofEurope.ro


  Vizite de Documentare / Sesiuni de Training la Bruxelles

“Cum pot accesa / utiliza managerii români fondurile europene înainte şi după ianuarie 2007”

 

Bucureşti, 20 septembrie 2005

 

În cadrul Platformei CEFTAC (Central European Advocacy for a Fair & Transparent Competition) – proiect PHARE, fondat în octombrie 2004 cu sprijinul Uniunii Europene şi coordonat de Fundaţia EUROLINK-Casa Europei – va informăm că am iniţiat Biroul de Lobby ca departament intern specializat în furnizarea de consultanţă în relaţii publice şi reprezentarea intereselor membrilor şi partenerilor nostri. Mentionăm că prin reprezentanţa Platformei CEFTAC deschisă la Bruxelles, Biroul de Lobby este conectat direct cu decidenţi / persoane de contact din cadrul Comisiei Europene şi Parlamentului European, precum şi cu cele mai relevante reţele si platforme repreprezentate la Bruxelles: Contact Group of the European Civil Society, EUROSTEP, CONCORDE, ECAS şi altele.

 

Începând cu toamna acestui an, inaugurăm primul ciclu sistematic de Sesiuni de informare, training şi networking la instituţiile UE din Bruxelles, prin intermediul cărora reprezentanţii mediului de afaceri, ai asociaţiilor profesionale-patronale şi din cadrul autorităţilor publice centrale-locale vor reusi să înţeleagă la faţa locului ce este şi cum funcţioneaza Uniunea Europeană, oferind o imagine din interior asupra programelor de finanţare europene, în special acele linii financiare accesibile companilor şi autorităţilor publice de care nu au profitat companiile şi organizatiile româneşti.

 

Acest proiect este coordonat de Platforma CEFTAC, cu asistenţă tehnică din partea partenerilor de consultanţă: PHAETON GALA - PR & Lobby Consulting (Bucureşti) şi Falling Apples - EU Strategy & Consulting (Bruxelles). 

 

Programul accesibil ca formulă de participare şi costuri accesibile include 4 zile pline de training şi vizite de documentare, combinate cu întâlniri pentru lobby, stabilirea de parteneriate şi participarea la evenimente publice în inima Capitalei Europei. Participanţilor li se oferă posibilitatea înţelegerii proceselor de luare a deciziilor a principalele instituţii UE şi a metodelor de influenţare a acestora după apropiata aderare, precum şi modalităţi eficiente de a putea accesa şi utiliza Fondurile (Pre)Structurale şi de a perfecta relaţii de lucru cât mai strânse cu instituţiile şi responsabilii acestor programme comunitare. Un accent deosebit este pus pe criteriile de eligibilitate, formarea consorţiilor de parteneri, modalitaţile practice de contractare/subcontractare de asistenţă tehnică de care beneficiază sau vor beneficia autorităţile şi companiile româneşti.

 

Structura vizitelor cuprinde: sesiuni de lucru şi discuţii directe cu responsabili din cadrul departamentelor pentru România ale instituţiilor UE; dezbaterea unor studii de caz de interes pentru participanţi; vizite de documentare la departamente-cheie ale Comisiei Europene, Parlamentului European, Comitetului Regiunilor, Comitetului Economic şi Social; întâlniri pentru networking la reprezenţantele oficiale ale unor regiuni europene vizate cu sediul la Bruxelles, firme de lobby europene şi grupurile de interese economico-sociale reprezentate în cadrul CES; recepţii/dejunuri de lucru la sediul Parlamentului European,  Comisiei Europene, Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

 

Programul se adresează unor grupuri compacte de minim 20-maxim 25 de persoane, cu posibilităţi de acordare a unui discount de până la 10% companiilor sau organizaţiilor care sunt sau devin Parteneri Asociaţi sau Parteneri Oficiali ai Centrului de Ospitalitate al Platformei CEFTAC şi înscriu cel puţin trei participanţi. În costurile participării sunt incluse toate cheltuielile pe perioada vizitei. Companiile/agenţiile interesate beneficiază de posibilitatea de a fi prezentate ca sponsori/ mentori ai proiectului, în spiritul stimulării participării pro-active şi al promovării brandurilor româneşti pe noua Piaţă Unică extinsă.

 

Pentru informaţii suplimentare asupra programului de vizite, a cheltuielilor de participare şi posibilitatea rezervării participării (strict în limita locurilor disponibile) la sesiunile din lunile octombrie şi noiembrie, puteţi vizita pagina de internet: www.ceftac.ro sau ne puteti contacta direct la tel: 319.82.38; fax: 230.49.97; mobil: 0729.665.825; e-mail: ceftac@houseofeurope.ro sau phaeton@hospitalitycentre.ro. Persoana de contact: Dra Roxana MAZILU, Consilier-Platforma CEFTAC.

 

Pentru conformitate,

 

Platforma CEFTAC / EUROLINK – Casa Europei

Calea Victoriei, nr. 128A, sector 1, cod 010094, Bucureşti

Biroul corespondent la Bruxelles: M Brussel Village Business Centre, c/o Falling Apples:

44, Rue de Palais, B-1030 Bruxelles; tel: +32-2-2113379; fax: +32-2-2188973    

Internet: www.HouseofEurope.ro ; www.ceftac.ro


    Inaugurarea Biroului Litoral - Delta Dunării al Centrului de Ospitalitate

 

Bucureşti, 23 mai 2005

 

Sub Patronajul de Onoare al Autorităţii Naţionale pentru Turism şi al Ambasadei Republicii Italiene în România, Platforma Central-Europeana CEFTAC (Central-European Advocacy for a Fair and Transparent Competition), proiect PHARE iniţiat şi realizat de Fundaţia EUROLINK – Casa Europei, a organizat în perioada 19-22 mai 2005 la Hotelul SunQuest din Mamaia, Seminarul european “Concurenţa în turism şi în serviciile complementare sectorului turistic în perspectiva integrării economiei româneşti în Piaţa Unică Europeană. Lucrările au fost onorate de prezenţa Dlui Vice-Consul Onorific al Republicii Italiene, Prof. Univ. Dr. Adrian BAVARU, a Dlui Deputat Dan Constantin MOCANESCU COLOROS, a Dnei Director Adriana MATEI, din partea Autorităţii Naţionale pentru Turism, a Dlui Paul CONONOV, Guvernatorul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, a Dlui Dan JUGANARU, Directorul Camerei de Comerţ Constanţa şi a Dlui Georgian GHERVASIE, expert din partea Institutului pentru Comerţ Exterior al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Italiene (ICE).

 

Cu acest prilej, a fost inaugurat în mod oficial Biroul Litoral-Delta Dunării al Centrului de Ospitalitate al Platformei CEFTAC, cu sediul în Municipiul Constanţa, ca departament specializat dezvoltat în cadrul proiectului PHARE amintit. Centrul de Ospitalitate reprezintă un instrument complex de sprijin pentru inserţia rapidă a experţilor, consultanţilor, managerilor şi investitorilor străini care lucrează sau urmează să se instaleze pentru a oferi consultanţă în cadrul programelor cu finanţare europeană şi internatională în România, în special odată cu accesarea fondurilor structurale. Aceasta initiaţivă este deschisă în sistem nonprofit, pe baza afilierii, tuturor companiilor şi persoanelor fizice româneşti care necesită:

 

 • promovarea ofertei lor de servicii specializate către instituţiile europene;

 • asistenţă, orientare şi consiliere juridică gratuită în domeniul respectării regimului concurenţei loiale şi transparente;

 • informare şi consiliere gratuită asupra programelor de finanţare europeană şi internaţională curente sau care vor deveni accesibile organizaţiilor şi firmelor româneşti.

 

Reprezentanţii unor prestigioase case de avocatură şi firme de consultanţă românelti li internaţionale prezente la eveniment – SCA Hahui li Asociaţii, SCA Miculiti, Mihai li Asociatii (grupul Linklaters), SCA Musşt şi Asociaţii, SCA Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, Phaeton Gala, Total Consult – au  forrmat, în acelaşi context, un grup de initiaţivă menit să conducă la fondarea Asociaţiei Profesioniştilor din Domeniul Concurenţei, organizaţie neguvernamentală dedicată promovării intereselor profesionale, drepturilor şi imaginii expeilor din diverse tipuri de instituţii din sectorul public şi privat, inclusiv ale magistraţilor care vor lucra începând cu 2007 pentru tribunalele concurenţei. Cu sprijinul consultanţilor Uniunii Europene care s-au alăturat sau urmează să se alăture acestei iniţiative, asociaţia va promova un cod de conduită şi norme deontologice specifice, iar în viitorul apropiat, se va ocupa de validarea competenţelor experţilor interesaţi să se afilieze acestei organizaţii. Secretariatul tehnic va fi asigurat de Platforma CEFTAC.

 

Partenerii Oficiali  ai Seminarului European au fost: Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE - Italia); Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor; Camera de Comerţ şi Industrie a României; Autoritatea Rezervaţiei Biosferei Deltei Dunării, Organizaţia Patronală a Turismului Balnear. Parteneri Asociaţi ai Platformei CEFTAC: SCA Hahui & Asociaţii, SCA Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, Phaeton Gala, SmartGens, Total Consult. Printre partenerii media s-au numărat: Evenimentul Zilei, Radio Mix, Afaceri Europene, Comunicatedepresa.ro, “Cariere”, Romanian Business Journal, “Comunicaţii Mobile”. Printre lectorii şi trainerii Seminarului s-au numărat: Dl. Aurelio La Torre, Consilier de Preaderare pe lângă Consiliul Concurenţei; Dl. Av. Andrea Gagliardi, Expert PHARE; Dna Prof. Univ. Dr. Av. Maria Enza La TORRE, Universitatea din Messina; Dl. Georgeta FOTINO, Director, Consiliul Concurenţei; Dna Av. Doina HAHUI, Partener SCA Hahui şi Asociaţii; Dl. Alin ZABAVA, consultant SCA Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen. Parteneri media locali: Neptun TV, Telegraf-Constanţa, Obiectiv-Tulcea, Ziua de Constanţa.       

 

Pentru mai multe informaţii şi înscrieri, persoanele şi firmele interesate se pot adresa la secretariatul următoarelor birouri ale Platformei CEFTAC:

 

Centrul de Ospitalitate – Bucureşti

Calea Victoriei nr 128A

Platforma CEFTAC / EUROLINK-Casa Europei – Bucureşti

Caporal Bulugea nr 9

Centrul de Ospitalitate – Constanţa

Bdul Tomis nr 80

 

Secretariatul Platformei CEFTAC


  Profesiile liberale vor fi riguros reglementate concurenţial în cadrul noii Pieţe Unice Europene

 

Bucureşti, 5 mai 2005

 

Avem placerea să vă informăm că, sub Preşedenţia actuală a Uniunii Europene, deţinută de Marele Ducat de Luxemburg, a fost marcată în data de 3 mai 2005, conform tradiţiei, Ziua Europeană a Concurenţei (European Competition Day), care a avut ca temă problematica legată de „Legile concurenţei şi profesiile liberale”.

 

I. Fundaţia “EUROLINK” – Casa Europei, organizaţie neguvernamentală care a fondat cu sprijinul Programului PHARE al Uniunii Europene şi care coordonează Platforma Central-Europeana CEFTAC – pentru o Concurenţă Loialş şi Transparentă, a fost singura organizaţie din România care a participat la acest eveniment european. Delegaţia a fost condusă de coordonatorul proiectului, dl Sever AVRAM, preşedintele executiv al organizaţiei. Participarea a fost posibilă graţiei sprijinului partenerilor asociaţi ai Platformei CEFTAC: Total Consult şi Societatea Civilă de Avocaţi „Hahui şi Asociaţii”.

 

Cu acest prilej, Directorul general al DG Concurenţă al Comisiei Europene, Dl. Philip Lowe a prezentat, în numele Comisarului European pentru Concurenţă, orientarile actuale ale Uniunii Europene în privinţa reglementării domeniului profesiilor liberale, cu un accent deosebit pe activitatea notarilor şi a avocaţilor, dar şi cu referiri la concurenţa dintre cabinetele medicale şi reţelele farmaceutice. Dezbaterile care au urmat au prilejuit schimburi de opinii şi puncte de vedere care s-au polarizat între partizani ai unei sporite reglementări ale acestor activităţi profesionale – pentru a satisface exigenţele legitime ale consumatorilor de servicii – şi, pe de alta parte, apăratorii menţinerii în linii mari a unei libertăţi a statutului social-economic al exercitarii acestor profesii de interes public. In cadrul concluziilor formulate de către Preşedintele Consiliului Concurenţei al Marelui Ducat de Luxemburg, Dl. Thiery HOSCHEIT, a fost reliefată necesitatea păstrării unui echilibru între protejarea intereselor consumatorilor prin sporirea gradului de informare, pe de o parte şi, pe de altă parte, necesitatea respectării criteriilor de demnitate, confidenţialitate, loialitate şi delicateţe a tratării cazurilor în considerarea exercitării profesiilor liberale, în cadrul noii Pieţe Unice extinse. Vorbitorul a accentuat necesitatea evaluării şi măsurării standardelor de calitate şi a rezultatelor activităţii profesionale evocate, fără însă a se aduce vreo atingere criteriilor deontologice ale profesiilor liberale. Între tendinţele novatoare care au figurat pe lista de propuneri formulate în cadrul lucrărilor, s-a situat inclusiv posibilitatea/necesitatea încredinţării plângerilor consumatorilor de servicii faţă de calitatea unor anumite servicii prestate unor organisme neutre, independente faţa de barourile de avocaţi sau camerele notariale.  

 

II. Pe plan naţional, Platforma CEFTAC organizează, în scopul de a familiariza pe întreprinzătorii, managerii si experţii români cu stilul de abordare al regimului concurenţei din UE, o serie de Seminarii de Training. Primul dintre ele este dedicat concurenţei în sectorul turistic şi al serviciilor complementare şi urmează să se desfăşoare, în perioada 19-21 mai 2005, în staţiunea Mamaia, la Hotelul SunQuest. Seminarul European se bucură de Patronajul de Onoare al Autorităţii Naţionale pentru Turism şi al Ambasadei Republicii Italiene în România. Parteneri oficiali: Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE - Italia); Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor; Camera de Comerţ şi Industrie a României; Autoritatea Rezervaţiei Biosferei Deltei Dunării, Organizaţia Patronală a Turismului Balnear. Partenerii Asociaţi ai Platformei CEFTAC: SCA Hahui & Asociaţii, Phaeton Gala, Total Consult.

 

Organizaţiile, companiile şi persoanele interesate se pot adresa pentru informaţii suplimentare sau detalii organizatorice Secretariatului Platformei CEFTAC: ceftac@houseofeurope.ro 

 

Secretariatul Platformei CEFTAC


  Platforma Central - Europeana CEFTAC participă la ZIUA EUROPEANĂ A CONCURENŢEI

 

Bucureşti, 21 aprilie 2005

Avem plăcerea să vă informăm că, sub Preşedenţia actuală a Uniunii Europene, deţinută de Marele Ducat de Luxemburg, va fi marcată în data de 3 mai 2005, conform tradiţiei, Ziua Europeană a Concurenţei (European Competition Day). În acest an, genericul sub care se desfăşoară acest eveniment la scară continentală este: Legile concurenţei şi profesiile liberale

Printre Invitaţii de Onoare, la această ediţie, se numără: Dna Neelie Kroes – Comisarul European pentru Concurenţă, Dl Thierry Hoscheit – Preşedintele Consiliului Concurenţei din Luxemburg, Dl Gianfranco Rocca – Director General Adjunct al Directoratului General pentru Concurenţă al Comisiei Europene, Dna Elisabeth Mannes-Kieffer – Ministerul Economiei şi Comerţului Exterior din Luxemburg, Dl Jacques Delvaux – Vicepreşedintele Conferinţei Notarilor a Uniunii Europene, Dl Judecător Marc Jaeger – Curtea de Primă Instanţă a Comunităţilor Europene, Dl. Bob Schmitz – Uniunea Consumatorilor din Luxemburg (ULC).  

Temele prezentărilor şi subiectele de dezbatere programate sunt:

 1. Profesiile liberale şi reglementările concurenţei ca subiecte prioritare
 2. Politicile de concurenţă ale Comisiei Europene în sectorul profesiilor liberale

 3. Initiaţivele lansate de Inspectoratul Concurenţei şi Consiliul Concurenţei din Luxemburg
 4. Notarii trebuie să fie exceptaţi  de la legile concurenţei?
 5. Avocatii – între comerţ şi accesul la justiţie.

Înaltele autorităţi ale ţării gazdă vor oferi un dejun oficial în onoarea invitaţilor şi participanţilor în Centrul Cultural de Reuniuni al Abaţiei Neumunster din capitala Marelui Ducat.

În acest context, menţionăm că “EUROLINK” – Casa Europei, organizaţie neguvernamentală care a fondat cu sprijinul Programului PHARE al Uniunii Europene şi care coordonează în prezent Platforma Central - Europeană CEFTAC – pentru o Concurenţă Loială şi Transparentă, a fost invitată să participe la lucrări. Delegaţia este condusă de coordonatorul proiectului, dl Sever AVRAM, preşedintele executiv al organizaţiei. Această participare este un prilej de a prezenta preocupările societăţii civile din Romania în privinţa răspândirii culturii concurenţei şi a realizării unui climat competiţional sănătos şi racordat la standardele comunitare la nivelul întregii regiuni central europene. Participarea este realizată prin sprijinul partenerilor asociaţi ai Platformei CEFTAC: Total Consult şi Societatea Civilă de Avocaţi „Hahui şi Asociaţii”.

Pe această cale, invităm organizaţiile şi companiile membre ale Platformei CEFTAC, precum şi pe toţi cei interesaţi de îmbunătăţirea regimului concurenţei şi creşterea competitivităţii economiei româneşti să ne adreseze sugestiile şi întrebările lor care vor putea fi adresate oficialilor Comisiei Europene, Curţii Europene de Justiţie şi celorlaltor importante instituţii reprezentate.

Pentru orice întrebari sau detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi pe adresa Secretariatului Platformei CEFTAC: ceftac@houseofeurope.ro   

Secretariatul Platformei CEFTAC


  Sprijinul Platformei CEFTAC pentru aplicarea politicii de clemenţă în domeniul încălcării regimului concurenţei în România

 

Bucureşti, 21 aprilie 2005

Prin vocea Preşedintelui sau, Dl Mihai BERINDE, Consiliul Concurenţei a inaugurat o campanie de advocacy în favoarea politicii de clemenţă ce încurajează agenţii economici care doresc să renunţe la înţelegeri de tip cartel, aducând informaţii şi probe în legătură cu acestea.

Platforma Central-Europeana CEFTAC a fost fondată prin Programul PHARE al Uniunii Europene şi este coordonată de EUROLINK – Casa Europei în vederea facilitării comunicării şi medierii din partea societăţii civile între reprezentanţii mediului de afaceri românesc şi autorităţile interne şi europene de reglementare în domeniul concurenţei.

În acest context, Platforma CEFTAC a decis să sprijine prin forţe proprii, cu ajutorul  unor prestigioşi experţi din societăţile de consultanţă şi avocaţi partenere, această campanie inspirată de noile orientări ale Uniunii Europene prin acordarea de informare şi consiliere gratuită tuturor firmelor asupra avantajelor reprezentate de posibilitatea denunţării înţelegerilor de tip cartel şi promovării unei concurenţe loiale şi transparente, în spirit european. Partener în cadrul acestui proiect este Societatea Civilă de Avocaţi "Hahui şi Asociaţii".

Menţionăm că această politică de prevenţie a efectelor economice ale încălcării regimului concurenţei urmează a fi transpusă integral în practică în perspectiva aderării la Uniunea Europeană, moment în care Directoratul General de Concurenţă al Comisiei Europene va putea să se auto-sesizeze direct asupra unor înţelegeri ilegale în cadrul cartelurilor declarate sau mascate, existente pe piaţa românească.

Vă informăm că un modul special dedicat prezentării avantajelor şi riscurilor pentru companii a aplicării politicii de clemenţă va fi inclus în cadrul seriei de Seminarii Europene de Training programată să aibă loc în cursul lunilor mai şi iunie, realizate cu sprijinul Consilierilor de Pre-aderare ai Uniunii Europene în domeniul Concurenţei, în oraşele Constanţa, Timişoara, Sibiu, Braşov.

Pentru orice întrebări sau detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi pe adresa Secretariatului Platformei CEFTAC: ceftac@houseofeurope.ro 

Secretariatul Platformei CEFTAC


acasă | harta site | link-uri | contacte                                                                                                                    
 
Copyright © 2005 EUROLINK - House of Europe. All rights reserved