Sesiuni de Training şi Consultanţă - Fonduri Structurale

Cum să ne pregătim Ón vederea

integrării Ón Piaţa Unică şi pentru a utiliza

Fondurile Structurale şi de Coeziune?


proiect realizat de EUROLINK - Casa Europei, cu sprijinul Ministerului Integrării Europene

Ón cadrul Programului Naţional de Pregătire a Mediului de Afaceri pentru Aderare


   DEVA, 5-7 octombrie 2006

 

   SIGHIŞOARA, 7-8 iulie 2006

 

   CONSTANŢA, 8 mai 2006

 

   TIMIŞOARA, 24 martie 2006


Informaţii suplimentare şi programări: www.HouseofEurope.ro ; eurolink@b.astral.ro


www.StructuralFunds.ro

Instrument de lucru dedicat mediului de afaceri şi comunităţilor locale interesate să participe la programe finanţate prin Fonduri Structurale.

Campania de adeziune a Ónceput! Afacerea ta este prezentă?


acasă | harta site | link-uri | contacte                                                                                                                    
 
Copyright © 2005 EUROLINK - House of Europe. All rights reserved